Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dela območij urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška in ŠR 1/2-2 Bellevue

Zaključen: 22. 9. 2008 , odpiranje prijav: 23. 9. 2008

Datum objave: 13. 10. 2008
Rok za prijavo: 22. 9. 2008
Odpiranje prijav: 23. 9. 2008

Od 20. avgusta 2008 do 22. septembra 2008 bo javno razgrnjen Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dela območij urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška in ŠR 1/2-1 Bellevue.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 17. septembra 2008, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, Ljubljana.

Razpisne datoteke