Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Salezijanskega zavoda Rakovnik

Zaključen: 9. 2. 2009 , odpiranje prijav: 10. 2. 2009

Datum objave: 31. 12. 2008
Rok za prijavo: 9. 2. 2009
Odpiranje prijav: 10. 2. 2009

Od 7. januarja do 9. februarja 2009 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Salezijanskega zavoda Rakovnik.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v ponedeljek, 2. februarja 2009, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana.

Razpisne datoteke