Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Športno rekreacijskega parka Stožice

Zaključen: 11. 1. 2008 , odpiranje prijav: 12. 1. 2008

Datum objave: 26. 11. 2007
Rok za prijavo: 11. 1. 2008
Odpiranje prijav: 12. 1. 2008

Od 3. decembra 2007 do 11. januarja 2008 bo javno razgrnjeno naslednje gradivo: Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Športno rekreacijskega parka Stožice in Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za območje Športno rekreacijskega parka Stožice.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času), na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure) ter na sedežu Četrtne skupnosti Posavje, Dunajska cesta 230, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v torek, 8. januarja 2008, ob 16.30 uri, v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana.

Razpisne datoteke