Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Tobačne tovarne

Zaključen: 8. 6. 2008 , odpiranje prijav: 9. 6. 2008

Datum objave: 1. 5. 2008
Rok za prijavo: 8. 6. 2008
Odpiranje prijav: 9. 6. 2008

Od 8. maja 2008 do 8. junija 2008 bosta javno razgrnjena dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Tobačne tovarne in okoljsko poročilo.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času), na sedežu Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure) in na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v torek, 3. junija 2008, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22, Ljubljana.

Razpisne datoteke