Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski servis na počivališču Barje

Zaključen: 30. 6. 2009 , odpiranje prijav: 1. 7. 2009

Datum objave: 21. 10. 2009
Rok za prijavo: 30. 6. 2009
Odpiranje prijav: 1. 7. 2009

Od 1. do 30. junija 2009 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski servis na počivališču Barje.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Trnovo, Cesta dveh cesarjev 32, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v ponedeljek, 15. junija 2009, ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Trnovo, Cesta dveh cesarjev 32, Ljubljana.

Razpisne datoteke