Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 106 - Kolizej

Zaključen: 7. 10. 2013

Datum objave: 29. 8. 2013
Rok za prijavo: 7. 10. 2013

Od 6. 9. do 7. 10. 2013 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 - Kolizej.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 25. 9. 2013, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana.

Razpisne datoteke