Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 115 Dunajska - Vodovodna del

Zaključen: 3. 7. 2015

Datum objave: 27. 5. 2015
Rok za prijavo: 3. 7. 2015

Od 3. 6. do 3. 7. 2015 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 115 Dunajska - Vodovodna del.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 17. 6. 2015, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana.

Razpisne datoteke