Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 121 Poslovna cona Vižmarje

Zaključen: 20. 7. 2020

Datum objave: 18. 6. 2020
Rok za prijavo: 20. 7. 2020

Od 18. 6. do 20. 7. 2020 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 121 Poslovna cona Vižmarje.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova ulica 106, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 1. 7. 2020, ob 17. uri, v prostorih Ljudskega doma, Prušnikova ulica 99, Ljubljana.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “ Pripomba na javno razgrnitev OPPN 121”.

Razpisne datoteke