Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 133 Moste – Selo del in 313 Zaloška (Grablovičeva – Kajuhova) del in okoljskega poročila - PREKINJENA

Zaključen: 31. 1. 2011

Datum objave: 10. 1. 2011
Rok za prijavo: 31. 1. 2011

Javna razgrnitev se z dnem 1. 2. 2011 prekine. Javna obravnava dne 3. 2. 2011 ob 17. uri odpade.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 133 Moste – Selo del in 313 Zaloška (Grablovičeva – Kajuhova) del in okoljskega poročila, ki je bila predvidena od 17. januarja do 17. februarja 2011, se z dnem 1. 2. 2011 prekine.

Gradivo je javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36 A, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva, ki je bila predvidena v četrtek, 3. februarja 2011, ob 17. uri, v veliki dvorani na Proletarski 1, Ljubljana, odpade.

Razpisne datoteke