Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 173 Parmova in Okoljskega poročila za OPPN 173 Parmova

Zaključen: 25. 11. 2016

Datum objave: 5. 10. 2016
Rok za prijavo: 25. 11. 2016

Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 173 Parmova bo javno razgrnjen od 12. 10. do 25. 11. 2016. Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt 173 Parmova bo javno razgrnjeno od 25. 10. do 25. 11. 2016.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 9. 11. 2016, ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana.

Razpisne datoteke