Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 174 Partnerstvo Celovška - za del enote urejanja prostora DR-388

Zaključen: 11. 7. 2012

Datum objave: 1. 6. 2012
Rok za prijavo: 11. 7. 2012

Od 11. junija do 11. julija 2012 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška - za del enote urejanja prostora DR-388.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure) in na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v torek, 19. junija 2012, ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana.

Razpisne datoteke