Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 192 Podutik ob športnem parku

Zaključen: 6. 2. 2012

Datum objave: 27. 12. 2011
Rok za prijavo: 6. 2. 2012

Od 5. januarja do 6. februarja 2012 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 192 Podutik ob športnem parku.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 25. januarja 2012, ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana.
 

Razpisne datoteke