Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 205 Dolgi most in okoljskega poročila

Zaključen: 28. 11. 2022

Datum objave: 21. 10. 2022
Rok za prijavo: 28. 11. 2022

Od 28. 10. 2022 do 28. 11. 2022 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 205 Dolgi most in okoljsko poročilo.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 16. 11. 2022, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana.

Razpisne datoteke