Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 214 Rožnik – Pod hribom

Zaključen: 6. 4. 2023

Datum objave: 28. 2. 2023
Rok za prijavo: 6. 4. 2023

Od 6. 3. 2023 do 6. 4. 2023 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 214 Rožnik – Pod hribom.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 22. 3. 2023, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, Ljubljana.

Razpisne datoteke