Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 225 Šmartinka - Kolinska - del in 230 Šmartinska - del

Zaključen: 23. 5. 2014

Datum objave: 16. 4. 2014
Rok za prijavo: 23. 5. 2014

Od 23. 4. do 23. 5. 2014 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 225 Šmartinka - Kolinska - del in 230 Šmartinska - del.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova cesta 32, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 14. 5. 2014, ob 17. uri, v prostorih Osnovne šole Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34, Ljubljana.

Razpisne datoteke