Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 256 Stara Šiška – del in 29 Celovška cesta (Dravlje – Center) – del

Zaključen: 19. 12. 2011

Datum objave: 11. 11. 2011
Rok za prijavo: 19. 12. 2011

Od 18. novembra do 19. decembra 2011 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 256 Stara Šiška – del in 29 Celovška cesta (Dravlje – Center) – del.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 14. decembra 2011, ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana.

Razpisne datoteke