Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 26 Brnčičeva jug

Zaključen: 19. 4. 2022

Datum objave: 11. 3. 2022
Rok za prijavo: 19. 4. 2022

Od 18. 3. do 19. 4. 2022 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 26 Brnčičeva jug.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska cesta 367, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 6. 4. 2022, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska cesta 367, Ljubljana.

Razpisne datoteke