Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 262 Stegne

Zaključen: 20. 6. 2016

Datum objave: 13. 5. 2016
Rok za prijavo: 20. 6. 2016

Od 20. 5. do 20. 6. 2016 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 262 Stegne.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 44, Ljubljana, in na sedežu Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova ulica 106, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 15. 6. 2016, ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 44, Ljubljana.
 

Razpisne datoteke