Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 266 Tacen – zahod – severni del

Zaključen: 20. 8. 2021

Datum objave: 13. 7. 2021
Rok za prijavo: 20. 8. 2021

Od 20. 7. do 20. 8. 2021 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 266 Tacen – zahod – severni del.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106; 1210 Ljubljana - Šentvid (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 18. 8. 2021, ob 17. uri, v dvorani Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova ulica 99, 1210 Ljubljana - Šentvid.

Razpisne datoteke