Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 273 Tovil za enoti urejanja prostora VI-521 in VI-370 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-373, VI-374, VI-658 in VI-672 do Jamove ceste, ter okoljskega poročila

Zaključen: 16. 9. 2011

Datum objave: 8. 8. 2011
Rok za prijavo: 16. 9. 2011

Od 16. avgusta do 16. septembra 2011 bosta javno razgrnjena dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 273 Tovil za enoti urejanja prostora VI-521 in VI-370 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-373, VI-374, VI-658 in VI-672 do Jamove ceste, ter okoljsko poročilo.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).


Javna obravnava gradiva bo v četrtek, 8. septembra 2011, ob 17. uri, v dvorani Mestne občine Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana.
 

Razpisne datoteke