Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 322 Parmova - muzej za del enote urejanja prostora BE-546

Zaključen: 19. 9. 2013

Datum objave: 9. 8. 2013
Rok za prijavo: 19. 9. 2013

Od 19. 8. do 19. 9. 2013 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 322 Parmova - muzej za del enote urejanja prostora BE-546.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 11. 9. 2013, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana.
 

Razpisne datoteke