Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 360 - Športni park Svoboda - del

Zaključen: 6. 7. 2012

Datum objave: 31. 5. 2012
Rok za prijavo: 6. 7. 2012

Od 7. junija do 6. julija 2012 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 360 - Športni park Svoboda - del.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure) in na sedežu Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 20. junija 2012, ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana.

Razpisne datoteke