Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 370 P+R Polje

Zaključen: 6. 6. 2016

Datum objave: 26. 4. 2016
Rok za prijavo: 6. 6. 2016

Od 5. 5. do 6. 6. 2016 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 370 P+R Polje.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 18. 5. 2016, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana.

Razpisne datoteke