Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 374 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod

Zaključen: 7. 4. 2023

Datum objave: 1. 3. 2023
Rok za prijavo: 7. 4. 2023

Od 8. 3. 2023 do 7. 4. 2023 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1b, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 29. 3. 2023, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1b, Ljubljana.

Razpisne datoteke