Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 382 Stanovanjska soseska Koseze (del) - preklic

Zaključen: 22. 1. 2014

Datum objave: 17. 1. 2014
Rok za prijavo: 22. 1. 2014

Mestna občina Ljubljana preklicuje javno naznanilo o javni razgrnitvi, ki je bilo 17. 1. 2014 objavljeno v časopisu Dnevnik, na spletni strani Mestne občine Ljubljana ter na oglasni deski Četrtne skupnosti Šiška.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 382 Stanovanjska soseska Koseze (del) je bila predvidena od 27. 1. do 27. 2. 2014 v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, in na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, Ljubljana.

Javna obravnava gradiva, ki je bila predvidena v sredo, 12. 2. 2014, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, Ljubljana, odpade.

 

Razpisne datoteke