Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 386 Poslovna cona Litostroj

Zaključen: 29. 7. 2015

Datum objave: 22. 6. 2015
Rok za prijavo: 29. 7. 2015

Od 29. 6. do 29. 7. 2015 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 386 Poslovna cona Litostroj.

Gradivo bo  javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 22. 7. 2015, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, Ljubljana.

Razpisne datoteke