Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 412 Železniška tovorna postaja - del

Zaključen: 2. 7. 2018

Datum objave: 24. 5. 2018
Rok za prijavo: 2. 7. 2018

Od 31. 5. do 2. 7. 2018 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 412 Železniška tovorna postaja - del.

Od 31. 5. do 2. 7. 2018 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 412 Železniška tovorna postaja - del.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežih Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, Ljubljana in Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 13. 6. 2018, ob 17. uri, v prostorih Osnovne šole Vide Pregarc, Bazoviška 1, Ljubljana.

Razpisne datoteke