Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 449 Ilovica ob Jurčkovi 3

Zaključen: 19. 4. 2022

Datum objave: 11. 3. 2022
Rok za prijavo: 19. 4. 2022

Od 18. 3. do 19. 4. 2022 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 449 Ilovica ob Jurčkovi 3.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 30. 3. 2022, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana.

Razpisne datoteke