Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 65 Fakultete ob Biotehniškem središču in okoljskega poročila

Zaključen: 16. 8. 2022

Datum objave: 30. 6. 2022
Rok za prijavo: 16. 8. 2022

Od 8. 7. 2022 do 16. 8. 2022 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 65 Fakultete ob Biotehniškem središču in okoljsko poročilo.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Rožnik, Viška cesta 38, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 20. 7. 2022, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Rožnik, Viška cesta 38, Ljubljana

Razpisne datoteke