Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 81 Center znanosti – del

Zaključen: 17. 5. 2021

Datum objave: 26. 3. 2021
Rok za prijavo: 17. 5. 2021

Od 2.4. do 3. 5. 2021 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 81 Center znanosti – del. Zaradi zahtevne epidemiološke situacije v državi ter s tem povezanih ukrepov za preprečevanja širjenja okužb novega koronavirusa je javna razgrnitev podaljšana do 17. 5. 2021.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica 1B, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure). V prostorih je treba upoštevati veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 14. 4. 2021, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica 1B, Ljubljana.
Gradivo od 2. 4. 2021 do 11. 4. 2021 ne bo javno dostopno na sedežu Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica 1B, 1000 Ljubljana.

Razpisne datoteke