Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za del območja Rožna dolina

Zaključen: 17. 6. 2010

Datum objave: 10. 5. 2010
Rok za prijavo: 17. 6. 2010

Od 17. maja do 17. junija 2010 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Rožna dolina.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Rožnik, Viška cesta 38, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 2. junija 2010, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Rožnik, Viška cesta 38, Ljubljana.

Razpisne datoteke