Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo (Športni park Trnovo)

Zaključen: 12. 11. 2009 , odpiranje prijav: 12. 11. 2009 , objava rezultatov: 12. 11. 2009

Datum objave: 5. 10. 2009
Rok za prijavo: 12. 11. 2009
Odpiranje prijav: 12. 11. 2009
Rezultati razpisa: 12. 11. 2009

Od 12. oktobra do 12. novembra 2009 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o OPPN za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo (Športni park Trnovo).

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska 1b, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 21. oktobra 2009, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska 1b, Ljubljana.

Obrazci