Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o sprememba in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova (del)

Zaključen: 7. 5. 2018

Datum objave: 30. 3. 2018
Rok za prijavo: 7. 5. 2018

Od 4. 4. do 7. 5. 2018 bo javno razgrnjen dopolnjenega osnutka Odloka o sprememba in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova (del).

Gradivo bo od 4. 4. 2018 do 7. 5. 2018 javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska  ulica 44, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 18. 4. 2018, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 44, Ljubljana.

Razpisne datoteke