Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za območje Tobačne tovarne)

Zaključen: 8. 6. 2009 , odpiranje prijav: 9. 6. 2009

Datum objave: 1. 5. 2009
Rok za prijavo: 8. 6. 2009
Odpiranje prijav: 9. 6. 2009

Od 7. maja do 8. junija 2009 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za območje Tobačne tovarne).

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežih Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22/a, Ljubljana ter Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v četrtek, 28. maja 2009, ob 18. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22/a, Ljubljana.

Razpisne datoteke