Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)

Zaključen: 5. 12. 2018

Datum objave: 29. 10. 2018
Rok za prijavo: 5. 12. 2018

Od 5. 11. do 5. 12. 2018 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del).

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v ponedeljek, 12. 11. 2018, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana.

Razpisne datoteke