Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

Zaključen: 2. 12. 2022

Datum objave: 24. 10. 2022
Rok za prijavo: 2. 12. 2022

Mestna občina Ljubljana naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška.

Gradivo bo od 2. 11. 2022 do 2. 12. 2022 javno razgrnjeno:

  • v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure),
  • na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in
  • na spletnem naslovu: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/

V času javne razgrnitve bo v sredo, 9. 11. 2022, ob 17. uri v dvorani na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, 1000 Ljubljana, potekala javna obravnava razgrnjenega gradiva.

Razpisne datoteke