Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OLN za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt

Zaključen: 29. 6. 2012

Datum objave: 22. 5. 2012
Rok za prijavo: 29. 6. 2012

Od 29. maja do 29. junija 2012 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure) in na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 13. junija 2012, ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana.
 

Razpisne datoteke