Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad

Zaključen: 25. 4. 2016

Datum objave: 16. 3. 2016
Rok za prijavo: 25. 4. 2016

Od 25. 3. do 25. 4. 2016 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 13. 4. 2016, ob 18. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana.

Razpisne datoteke