Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za del območja urejanja CI 5/6 Rog

Zaključen: 15. 7. 2013

Datum objave: 24. 6. 2013
Rok za prijavo: 15. 7. 2013

Od 1. 7. do 15. 7. 2013 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja CI 5/6 Rog.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure) in na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 3. 7. 2013, ob 17. uri, v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Službe za lokalno samoupravo, Rozmanova ulica 12, Ljubljana.
 

Razpisne datoteke