Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

Zaključen: 26. 6. 2012

Datum objave: 1. 6. 2012
Rok za prijavo: 26. 6. 2012

Od 11. junija do 26. junija 2012 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure) in na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 20. junija 2012, ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana.
 

Razpisne datoteke