Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za območje Špice

Zaključen: 11. 6. 2012

Datum objave: 30. 4. 2012
Rok za prijavo: 11. 6. 2012

Od 11. maja do 11. junija 2012 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana ter na sedežih Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana, Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana, in Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska 1b, Ljubljana.
Na Oddelku za urejanje prostora bo gradivo na vpogled v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure.
Na sedežih četrtnih skupnosti bo gradivo na vpogled v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 30. maja 2012, ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana.
 

Razpisne datoteke