Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CS 7/18 Zarnikova ulica)

Zaključen: 31. 7. 2008 , odpiranje prijav: 1. 8. 2008

Datum objave: 16. 6. 2008
Rok za prijavo: 31. 7. 2008
Odpiranje prijav: 1. 8. 2008

Od 23. junija 2008 do 31. julija 2008 bo javno razgrnjen Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CS 7/18 Zarnikova ulica)

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v četrtek, 10. julija 2008, ob 18. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana.

Razpisne datoteke