Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog

Zaključen: 10. 5. 2010

Datum objave: 2. 4. 2010
Rok za prijavo: 10. 5. 2010

Od 9. aprila do 10. maja 2010 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana - Polje (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v torek, 20. aprila 2010, ob 17. uri, v prostorih Službe za lokalno samoupravo MOL, Agrokombinatska 2, Ljubljana - Polje.
 

Razpisne datoteke