Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču - za dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg.

Zaključen: 14. 9. 2009 , odpiranje prijav: 9. 9. 2009 , objava rezultatov: 9. 9. 2009

Datum objave: 14. 8. 2009
Rok za prijavo: 14. 9. 2009
Odpiranje prijav: 9. 9. 2009
Rezultati razpisa: 9. 9. 2009

Od 14. avgusta 2009 do 15. septembra 2009 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču - za dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure). Javna obravnava gradiva bo v sredo, 9. septembra 2009, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana.

Razpisne datoteke