Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območja urejanja v mestnem središču - za del območja urejanja CS 10/3 Prule - Šola Janeza Levca

Zaključen: 31. 3. 2010 , odpiranje prijav: 31. 3. 2010 , objava rezultatov: 31. 3. 2010

Datum objave: 22. 2. 2010
Rok za prijavo: 31. 3. 2010
Odpiranje prijav: 31. 3. 2010
Rezultati razpisa: 31. 3. 2010

Od 1. do 31. marca 2010 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču - za del območja urejanja CS 10/3 Prule - Šola Janeza Levca.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).


Javna obravnava gradiva bo v sredo, 17. marca 2010, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana.

Razpisne datoteke