Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna)

Zaključen: 16. 2. 2009 , odpiranje prijav: 17. 2. 2009

Datum objave: 9. 1. 2009
Rok za prijavo: 16. 2. 2009
Odpiranje prijav: 17. 2. 2009

Od 16. januarja do 16. februarja 2009 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna).

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v ponedeljek, 9. februarja 2009, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana.

Razpisne datoteke