Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama

Zaključen: 8. 5. 2014

Datum objave: 16. 4. 2014
Rok za prijavo: 8. 5. 2014

Od 23. 4. do 8. 5. 2014 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 7. 5. 2014, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Center, Štefanova 11, Ljubljana.

Razpisne datoteke