Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana

Zaključen: 12. 10. 2011

Datum objave: 19. 9. 2011
Rok za prijavo: 12. 10. 2011

Od 27. septembra do 12. oktobra 2011 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežih Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana ter Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure). Skladno z 61a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju, bo javna razgrnitev trajala le 15 dni.


Javna obravnava gradiva bo v sredo, 5. oktobra 2011, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana.

Razpisne datoteke