Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta in okoljskega poročila

Zaključen: 16. 5. 2022

Datum objave: 8. 4. 2022
Rok za prijavo: 16. 5. 2022

Od 15. 4. do 16. 5. 2022 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta in okoljskega poročila.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Rožnik, Viška cesta 38, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 4. 5. 2022, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Rožnik, Viška cesta 38, Ljubljana.

Razpisne datoteke