Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 - Brdo

Zaključen: 14. 5. 2021

Datum objave: 7. 4. 2021
Rok za prijavo: 14. 5. 2021

Obveščamo vas, da bo od 14. 4. 2021 do 14. 5. 2021 potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 - Brdo.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Rožnik, Viška cesta 38, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure).  V prostorih je treba upoštevati veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 21. 4. 2021, ob 17. uri, v dvorani na sedežu Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica 1b, 1000 Ljubljana. V primeru, da javna razgrnitev/javna obravnava gradiva ne bo mogoča zaradi preprečevanja širjenja okužb novega koronavirusa, bo prestavljena, podaljšana ali izvedena na drug način, skladen z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb, o čemer vas bomo naknadno obvestili na tem spletnem naslovu.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki "zadeva" navedite ključne besede "Pripomba na javno razgrnitev sprememb ZN Brdo".

Razpisne datoteke